ODDZIAŁ PTTK "SZANIEC" - SKIERNIEWICE

Nowości

Informujemy, że tegoroczne
Eliminacje Powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego odbędą się 14 kwietnia 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Eliminacji Powiatowych XLVI OMTTK.

Do pobrania

Regulamin Eliminacji Powiatowych XLVI OMTTK
Nowy ogólny Regulamin OMTTK
Załącznik nr 1 do regulaminu - Szczegółowe zasady przeprowadzania konkurencji
Załącznik nr 2 do regulaminu - Zasady przygotowania rowerowego toru przeszkód
Załącznik nr 3 do regulaminu - Protokół z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego)
Załącznik nr 7 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/opiekuna na eliminacje powiatoweSerdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Zaproszenie to skierowane jest do wszystkich tych, którzy interesują się turystyką, przyrodą, ekologią, historią oraz krajoznawstwem.

Cele konkursu:
+ popularyzacja turystyki i krajoznawstwa jako formy aktywnego wypoczynku po nauce,
+ popularyzację imprez na orientację,
+ rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej młodzieży,
+ zapoznanie z zasadami bezpiecznego uprawniania turystyki kwalifikowanej i propagowanie zdobywania odznak PTTK,
+ integracja zespołów uczniowskich i opiekunów szkolnych kół turystycznych z terenu powiatu skierniewickiego,
+ promocję miasta i gminy Skierniewice oraz Powiatu Skierniewice.

Uczestnicy konkursu:
Turniej skierowany jest do wszystkich uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), klas gimnazjalnych oraz szkół średnich z powiatu skierniewickiego.

Organizator:
Turniej organizowany jest przez Akademickie Koło Turystyczne "Po prostu" z Oddziału PTTK "Szaniec" w Skierniewicach przy współpracy z Oddziałem Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ZPKWŁ oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.

Regulamin:
1. Etap szkolny
Przeprowadzenie etapu szkolnego ma na celu wyłonienie jednej lub dwóch 3-osobowych drużyn, które wezmą udział w etapie drugim. Etap ten przeprowadzić należy w oparciu o przesłany test krajoznawczy.
2. Etap powiatowy
+ Etap ten odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach, adres: ul. 1Maja 15, 96-100 Skierniewice
+ Uczestnicy II etapu powinni przybyć na eliminacje powiatowe wraz z opiekunem
+ Osoby wyłonione w etapie I powinny zostać zgłoszone do dnia 6 kwietnia 2018r.
+ Na zwycięzców II etapu czekają interesujące nagrody (miejsca od I do III)
+ Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy i turniejowe gadżety
+ Szczegółowe informacje na temat etapu drugiego znajdują się w Regulaminie eliminacji powiatowych XLVI OMTTK oraz w ogólnym regulaminie OMTTK PTTK

Kontakt:
Więcej informacji można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za Turniej:
Tomasz Chadamik tel. 501072497
Szablon by Sliffka Webmastering: Tomasz Chadamik