ODDZIAŁ PTTK "SZANIEC" - SKIERNIEWICE

Nowości

Informujemy, że Eliminacje Wojewódzkie XLIV OMTTK
odbędą się w dniu 21 maja 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.

Regulamin Eliminacji Wojewódzkich XLIV OMTTK

Do pobrania

Regulamin Eliminacji Wojewódzkich XLIV OMTTK
Nowy ogólny Regulamin OMTTK
Załącznik nr 1 do regulaminu - Szczegółowe zasady przeprowadzania konkurencji
Załącznik nr 2 do regulaminu - Zasady przygotowania rowerowego toru przeszkód
Załącznik nr 3 do regulaminu - Protokół z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego)
Załącznik nr 4 do regulaminu - Protokół z eliminacji etapu drugiego i trzeciego (oddział, miasto, powiat, województwo) OMTTK PTTK.
Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta zespołu OMTTK PTTK
Załącznik nr 6 do regulaminu - Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK
Załącznik nr 7 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/opiekuna na eliminacje wojewódzkie      W dniu 23 maja 2015r. w godz. 9.15 - 17.30 odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym "Sosenka" Eliminacje Wojewódzkie XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Uczestnikami tego Turnieju byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego - laureaci eliminacji powiatowych. W eliminacjach wzięło udział 69 uczniów wraz z 14 opiekunami drużyn, 3 gości, 3 kierowców oraz 13 organizatorów.       
      Impreza została po raz kolejny zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice, przy współpracy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Hufca ZHP Skierniewice.       
      Turniej składał się z części teoretycznej czyli testu wiedzy składającego się z tematyki krajoznawczej, turystycznej i topograficznej, z zakresu pierwszej pomocy oraz przepisów ruchu drogowego oraz konkurencji praktycznych: samarytanka (pierwsza pomoc), kolarski tor przeszkód oraz turystycznego ABC (atrakcje turystyczne regionu i Polski, rzut do celu, umiejętność pakowania plecaka, oraz rozpoznawanie roślin), a także Turystycznego Marszu na Orientację i oceny uprawnień i odznak PTTK. W przygotowywaniu i prowadzeniu Eliminacji Wojewódzkich zaangażowana była grupa kilkunastu osób (nauczyciele, kadra programowa PTTK, studenci).       
      Wszyscy laureaci turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Dodatkowo każda szkoła otrzymała dyplom za uczestnictwo w Turnieju oraz puchar za każde z pierwszych trzech miejsc zajętych przez drużyny. Nagrodami w Turnieju był sprzęt turystyczny. W ramach integracji i zachęcenia uczestników do uprawiania turystyki każdy uczestnik, opiekun oraz goście otrzymali pamiątkowe gadżety: smycze, torby ekologiczne oraz kubki.       
      W ramach Turnieju odbyła się również prelekcja multimedialna na temat walorów przyrodniczych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego poprowadzona przez Henryka Bałuta z Oddziału Terenowego BPK.       
      Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną fachową opiekę organizatorów, obiad oraz poczęstunek: kawa, herbata, ciastka.       
      Turniej przeprowadzony został dzięki środkom finansowym pozyskanym od uczestników eliminacji oraz od Miasta Skierniewice. Udało się również pozyskać nagrody rzeczowe z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - Oddziału Terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz z Zarządu Głównego PTTK       
      Dzięki uczestnictwu w Eliminacjach Wojewódzkich XLIII OMTTK uczestnicy Turnieju rozwinęli wiedzę o historii i zabytkach województwa łódzkiego (najważniejszym elementem Turnieju jest test wiedzy krajoznawczej dotyczący województwa łódzkiego oraz Polski). Dzieci i młodzież zwiększyli swoją świadomość na temat walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych województwa i kraju.. Uczniowie z poszczególnych szkół mieli okazję zapoznać się z innymi drużynami, podzielić doświadczeniami turystycznymi. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich 3 zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do finału OMTTK, który odbędzie się w dniach 28-31 maja br. w Supraślu. Są to: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach, drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach oraz drużyna z Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach.       
      Na rozpoczęciu Turnieju oraz podczas wręczania nagród obecny był wiceprezydent Miasta Skierniewice pan Jarosław Chęcielewski.
Opracowanie: Tomasz Chadamik - Sędzia Główny Eliminacji
Szablon by Sliffka Webmastering: Tomasz Chadamik